NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH KON TUM

STK công ty  0761 002 354 124 Đại Diện Bà ĐINH THỊ TÂM

NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH KON TUM

STK cá nhân : 5100 205 264 367   bà ĐINH THỊ TÂM

NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH KON TUM

STK cá nhân 6251 00000 31767 BÙI VĂN HUY