LIÊN HỆ

Địa chỉ: 256 U Rê, Tp. Kon Tum

Website: www.minhtamphat.com

Email: minhtamphatkt@gmail.com

Điện thoại: 0935.575.585 & 0868.889.037


295 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum

033.5673.117 $ 0868.889.037