LIÊN HỆ

Địa chỉ: 256 U Rê, phường Duy Tân, Tp. Kon Tum

Website: www.minhtamphat.com

Email: minhtamphatkt@gmail.com

Điện thoại: 0935.575.585


295 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum

0868889037