Chính sách đổi trả . quý khách được đổi sản phẩm trong tháng tùy thuộc vào từng sản phẩm mà cơ chế khác nhau.