nguồn DC tổng

nguồn DC tổng

Liên hệ

Nguồn tổng 12V

Nguồn tổng 12V có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED.... Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống 

LIÊN HỆ: 0868 889 037

Nguồn tổng 12V

Nguồn tổng 12V có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED.... Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống 

Nguồn tổng 12V

Nguồn tổng 12V có thể sử dụng cho Camera quan sát, Camera IP, đèn LED.... Bảo vệ quá tải và tự động chuyển đổi điện áp. Cấp nguồn cho hệ thống