CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU HDMI - AV

CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU HDMI - AV

Liên hệ

 Sử dụng chuyển đổi tín hiệu HDMI sang tín hiệu AV dùng cho màn hình chuyên dụng hoặc cổng AV.

LIÊN HỆ: 0868 889 037

Ngõ vào tín hiệu HDMI
Ngõ ra tín hiệu AV, Audio

Ngõ vào tín hiệu HDMI

Ngõ ra tín hiệu AV, Audio