cáp mạng liền nguồn

cáp mạng liền nguồn

Liên hệ

loại tốt

Lõi : 4 lõi CU * 0.5mm
- Kèm 2 dây nguồn bằng Đồng
- Có dầu
- Màu đen, 

LIÊN HỆ: 0868 889 037

loại tốt

Lõi : 4 lõi CU * 0.5mm
- Kèm 2 dây nguồn bằng Đồng
- Có dầu
- Màu đen, 

loại tốt

Lõi : 4 lõi CU * 0.5mm
- Kèm 2 dây nguồn bằng Đồng
- Có dầu
- Màu đen,